SYNG’ende korona-info

Maksantall på karokerommet avhenger av om man er i samme husstand eller ikke, og vi oppfordrer derfor alle til å se oversikt i tabellen på https://syng.no/syng/.

Pga. plassrestriksjoner kan vi dessverre ikke garantere at vi har plass til alle før og etter sangen på rommet.

Siste tillatte servering er nå kl. 00. Siste mulige booking avsluttes kl. 00.15, og alle gjester må være ute av lokalet innen kl. 00.30.

Vi er oppfordret til å kunne fremskaffe navnene til alle som har vært hos oss ved en eventuell smittesporing. Vi ber derfor om at kontaktpersonen i gruppa er behjelpelig med dette.

Kos dere!

Aktuelt og uaktuelt